Lý Sơn – Một bước tới thiên đường.

[English is here] Được tách ra từ huyện Bình Sơn từ năm 1992 – Lý Sơn là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Đảo cách đất liền khoảng 30 km, là vết tích để lại của một núi lửa 5 miệng được hình thành cách đây khoảng 30 triệu năm. Trước đây, Lý […]

Read More

BHO HOONG – A beautiful mountain

[Tiếng Việt ở đây] Located in Dong Giang District, Quang Nam province, Bho Hoong village is one of the most beautiful villages in the mid mountain and covered with trees and clouds. This is a few of the villages remaining the unique traditional culture. The inhabitants live mainly on slash-and-burn cultivation, knitting, weaving, hunting and […]

Read More